Chimera® Nieuws

Persoonlijk kennismaken

Corona protocol werkinstructie personeelsinformatie

17 december 2020

Ook op zoek naar personeelsinformatie over corona? Zo kwamen wij al wat uitgewerkte informatie tegen die wellicht ook voor jou van toepassing kan zijn. Let wel op, deze informatie past nooit 100% maar kan een goede opstap zijn om er een eigen informatiestuk van te maken. Gebruik de informatie als je wilt, voor je zelf, […]

Verder lezen

Tijdelijke aanvulling Arbowet ivm bestrijding van het corona-virus

15 december 2020

Besluit van 25 november 2020, houdende tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES in verband met de bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2) lees het gehele artikel gepubliceerd in het Staatsblad Na artikel 3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.2a Tijdelijke aanvullende vereisten ivm de bestrijding van de epidemie covid-19 Dit artikel […]

Verder lezen

Er zijn meer wegen naar een Veiligheidsladder!

21 oktober 2020

  Wij zijn altijd al een tikkeltje eigenwijs geweest. Vooral waar het de invulling van normen en richtlijnen betreft. Dat is de reden waarom wij eens goed naar de eisen uit De Veiligheidsladder® gekeken hebben en daar nu een invulling aan kunnen geven die aansluit bij de behoefte van de kleinere bedrijven. Wanneer ben jij […]

Verder lezen

Is een virusuitbraak onderdeel van het calamiteiten- of continuïteitsplan?

5 mei 2020

De huidige situatie met COVID-19 zal in de meeste calamiteiten- of continuïteitsplannen niet voorkomen. Het is wel noodzaak om maatregelen te treffen.  De hieronder gegeven informatie samengesteld op basis van recent verschenen artikelen in de media en op informatie van het internet. De tips zijn vooral bestemd om werkgevers op weg te helpen; aan de inhoud […]

Verder lezen

De thuiswerkplek in coronatijd

8 april 2020

Maar niet iedereen heeft een geschikte thuiswerkplek en wordt er gewerkt aan de keukentafel of op de bank.  Het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft ‘thuiswerken’ vervangen door ‘plaats onafhankelijke arbeid’; plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, in opdracht voor een werkgever, maar niet op een werkplek van die werkgever. Conform artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook bij thuiswerken afspraken […]

Verder lezen

ISO 13485 QMS in Chimera®

23 februari 2020

Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan nieuwe regels voldoen; de Europese Medical Device Regulation (MDR 2017/745) ,  de opvolger van de MDD 93/42. Dat wist u vast al. Alle medische hulpmiddelen moeten vanaf die datum voldoen aan de nieuwe eisen en in de Europese […]

Verder lezen

Mag een gevelonderhoudsinstallatie gebruikt worden bij vorst?

5 december 2019

Ik kreeg een vraag of je met vorst mag werken met een Gevel Onderhouds Installatie (GOI); deze vraag heeft 2 kanten; mogen of willen en ik zal kort uitleggen waarom. Gevelonderhoud betreft alle frequente werkzaamheden, zoals glasbewassing, het reinigen van gevelelementen, inspectie, onderhoud en reparatie van gevels / kozijnen / kitwerk / zonwering. Ook wordt […]

Verder lezen

Kan een ISO of VCA managementsysteem bijdragen aan de CO2 reductiedoelstellingen van het bedrijf? Jazeker!

20 oktober 2019

Bij de bedrijven die werken met Chimera® zien we dat er steeds meer activiteiten uit managementsystemen intern opgepakt wordt omdat de activiteiten duidelijk uitgelegd worden, de actiepunten eenvoudig opgevolgd kunnen worden en daardoor de bereidheid om bij te dragen aan ISO en/of VCA groter wordt. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van externe adviseurs. Belangrijkst […]

Verder lezen

Alcohol- en drugstesten op het werk

24 juni 2019

In de dagelijkse activiteiten kunnen problemen ontstaan door het werken onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan je niet van medewerkers eisen dat ze meewerken aan een alcohol of drugstest. En toch zijn werkgevers vergaand verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. Resultaten van alcohol- […]

Verder lezen

VCA toolboxmeeting tips

2 mei 2019

De toolboxmeeting is weer terug in de VCA certificatie-eisen. Hieronder een aantal tips om de formaliteit van voorheen een actieve bijdrage te laten leveren. Planning:  – Maak een jaarplanning en communiceer de data intern en aan de vaste inleners / zzp-ers. Planning geeft ruimte om op verletdagen door bijv. hitte of sneeuw te verschuiven. – […]

Verder lezen