Onze normen

De druk om aantoonbaar volgens hoge kwaliteitsnormen te werken neemt toe. De wet- en regelgeving wordt steeds veeleisender en de eisen vanuit toezichthouders worden verscherpt. Compliance wordt niet langer alleen maar verwacht, maar dient ook aantoonbaar te kunnen worden gemaakt. Het is belangrijk om ‘het goed voor elkaar’ te hebben. Wilt u meer weten over een bepaalde norm? Download dan het bijbehorende PDF document met achtergrondinformatie. We vertellen je graag meer over een samenwerking.

ISO 9001

ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem vanuit context, risico en kansen van de organisatie.

ISO 17020

ISO 17020 is een specifieke conformiteitsbeoordeling voor inspectie-instellingen en is gericht op het borgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de resultaten van te leveren dienst.

ISO 13485

De norm ISO 13485-2016 is specifiek van toepassing op organisaties die zich bezig houden met het ontwerpen, produceren en in de markt zetten van medische apparatuur en/of componenten. Naast het borgen van kwaliteitsmanagementsysteem houdt de norm zich ook specifiek bezig met de kwaliteitsborging van het product zelf. Duidelijke referenties zijn er met de diverse CE normen.

ISO 14001

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem waarmee een organisatie het continue verbeteren van haar milieuprestaties kan aantonen.

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties en biedt richtlijnen voor de implementatie van MVO.

VCA (*/**/P) / VCU

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA.

ISO 45001

ISO 45001 leidt tot een Arbo- managementsysteem waarin Arbeidsrisico’s geïdentificeerd en geëvalueerd worden met als doel het continu verbeteren.

AVG/GDPR

De Algemene Verordening persoons Gegevens (AVG) is een belangrijk instrument om de bescherming van persoons gegevens te borgen. Elke onderneming en organisatie heeft een verantwoordingsplicht vanuit deze verordening, in implementatie en aantoonbaarheid.

Veiligheidsladder

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw kunnen in aanbestedingen een selectiecriterium op De Veiligheidsladder® opleggen aan de (onder)aannemers.