De Chimera® Methode

De samenwerking in beeld

Het Chimera® concept is zo samengesteld dat uw organisatie zelf de regie in handen heeft over hoe u het kwaliteitssysteem wilt beheren en uitvoeren. Chimera® levert de “tools” en waar nodig de ondersteuning middels experts.

De 2 pijlers waarop het Chimera® concept is gebaseerd zijn:

Chimera® Techniek

Dé manier om u te laten werken in een gebruiksvriendelijke omgeving waar al uw documenten en acties kunnen worden vastgelegd. Chimera® zorgt voor een veilige digitale omgeving en een op maat gesneden structuur om aan de normelementen te kunnen voldoen. U bepaalt in hoeverre uw organisatie zelf invulling geeft aan het kwaliteitsproces en de registratie daarvan.

Binnen Chimera® zijn combinaties mogelijk met o.a.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020 , ISO 26000, ISO 27001, ISO 45001, VCA, CO2-ladder en De Veiligheidsladder.

Na een eerste inventarisatie wordt er op basis van de beschikbare modules een Chimera® omgeving samengesteld met alle relevante templates om tot een goede invulling van de normelementen te komen. Wanneer alle punten behandeld zijn en u een duidelijk overzicht heeft is de implementatie feitelijk al begonnen!

Onze senior consultants kennen de ins en outs van verschillende normen zodat deze op een goede manier toegevoegd kunnen worden aan uw managementsysteem.

Het Chimera® concept is niet werkplek gebonden. Binnen één organisatie kunnen meerdere vestigingen gebruik maken van hetzelfde programma. Afhankelijk van de organisatiestructuur kunnen meerdere lees- en schrijfrechten worden toegekend aan zowel medewerkers als vestigingen.

Remote auditen is door verschillende auditoren van Certificerende Instanties met Chimera® zonder problemen uitgevoerd; het bespaart veel tijd, reiskosten en CO-2!

Chimera® Advies

Vanuit onze visie dat de nieuwe normen veel ruimte bieden voor een eigen invulling, en verdere betrokkenheid van het management eisen, is onze ondersteuning gericht op informatieoverdracht en stimuleren wij het beste uit de organisatie te halen. Chimera® assisteert met haar expertise om tot de juiste praktische invulling van het kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Chimera® monitort het systeem en adviseert u over de te nemen acties. Hierdoor worden managementsystemen weer leuk om mee te werken!

Op basis van de wensen en mogelijkheden van uw organisatie wordt een plan van aanpak gemaakt voor een optimale begeleiding op basis van de maatwerk Chimera® modules.

Tijdens de invulling komen alle normelementen voorbij die van toepassing zijn op uw organisatie. Vanuit onze kernwaarde ontdekken leren wij u op een andere manier te kijken naar de organisatie en het “zelf doen”. Wij delen onze deskundigheid graag: inventariseer, analyseer en leer!

Verdere begeleiding in het traject van borging van de betreffende normen binnen uw organisatie wordt in een maatwerkovereenkomst vastgelegd. De samenwerking met Chimera Projects b.v. geeft lucht aan uw organisatie.

Verbetermodel PCPC

De High Level Structure (HLS) biedt de mogelijkheid om diverse normen binnen eenzelfde systematiek te behandelen en te documenteren. Het Plan-Chance – Perform -Change (PCPC) verbetermodel benadrukt de interactie die continue aanwezig en belangrijk is binnen het kwaliteitssysteem.