Er zijn meer wegen naar een Veiligheidsladder!

 

Wij zijn altijd al een tikkeltje eigenwijs geweest. Vooral waar het de invulling van normen en richtlijnen betreft. Dat is de reden waarom wij eens goed naar de eisen uit De Veiligheidsladder® gekeken hebben en daar nu een invulling aan kunnen geven die aansluit bij de behoefte van de kleinere bedrijven. Wanneer ben jij voor het laatst een beetje eigenwijs geweest?

In aanbestedingen kom je steeds vaker een selectiecriterium op De Veiligheidsladder® ( Safety Culture Ladder) tegen van opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Bedrijven die in deze aanbestedingen willen meedoen moeten aantoonbaar maken waar zij staan in de Veiligheidsladder. Vanaf 1 januari 2022 is trede 2 een harde aanbestedings-eis. Vanaf 2024 is dat trede 3.

Het doel van de Veiligheidsladder in Aanneming, ViA, is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en daardoor terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als direct gevolg minder incidenten, verzuim of schades.

Uitvoerende bedrijven werken over het algemeen al conform certificaties zoals ISO 9001, VCA, BRL’s en noem ze maar op. Gecertificeerd zijn in andere normen geeft in de Veiligheidsladder echter geen vrijstelling of vermindering van het aantal vastgestelde auditdagen!

Er zijn meer wegen die leiden tot aantoonbaarheid van trede 2 of 3 op de Veiligheidsladder!

Via de NEN is online een tool beschikbaar voor de Veiligheidsladder; bij een Approved Self Assessment of SCL-light is tot op heden, vreemd genoeg,  de NEN-tool verplicht. Bij certificatie SCL en SCL Original mag wel al een eigen methode gebruikt worden. De Ladder Certificerende Instellingen(LCI) hebben, afhankelijk van de organisatiegrootte, meerdere dagen nodig voor de beoordelingsaudit. De kosten voor certificatie zijn afhankelijk van de organisatiegrootte en verschillen per Certificerende Instantie maar juist deze kosten blijken voor MKB een drempel op te werpen om te starten met de Ladder.

De volgorde omgedraaid.

Wij willen de bedrijven juist stimuleren te starten met de inventarisatie. Voor bedrijven die aan (potentiële) opdrachtgevers willen aantonen dat zij aan de eisen van trede 2 of 3 voldoen zonder direct het certificatie-traject in te gaan is een bredere tool ontwikkeld: ViA Chimera®.  Hierin kunnen de vragen uit de De Veiligheidsladder beantwoord worden. De antwoorden worden omgezet naar meterstanden in een duidelijke visuele rapportage. Een rapportage waarmee voor de medewerkers of de directie waarmee direct duidelijk is welke onderwerpen op Trede 2 én 3 nog aandacht nodig hebben. Door hierin meteen het format Plan van aanpak in te vullen is het verbetertraject gestart.

Rapportagevoorbeeld

Daarnaast biedt ViA Chimera® de mogelijkheid om relevante documenten op te slaan en te beheren voor wie dit nog niet gestructureerd heeft. Niet meer zoeken naar de laatste of actuele versie, alles bij elkaar. Ook documenten vanuit andere normen zijn aan de vragenlijst te koppelen want wij menen dat er wel degelijk overlap bestaat.  En de potentiële opdrachtgever kan met een lees-bevoegdheid zelf de resultaten bekijken en beoordelen of dit aan hun behoefte voldoet.

Ladder Certificerende Instantie

Er is een optie om door een *Certificerende Instantie een check op de ViA Chimera® O-meting van het bedrijf te laten uitvoeren waarmee voor de potentiële opdrachtgevers aantoonbaar gemaakt wordt dat het bedrijf een bepaald niveau op De Veiligheidsladder bereikt heeft, voorafgaand aan eventuele certificatie.

De directie bepaalt hiermee zelf of het gaat gaat certificeren en het moment van certificeren; nadat een opdracht gegund is en er inkomsten tegenover de certificatiekosten staan.

In samenwerking met S&A Consult is een workshop voorbereid om te starten met de eerste inventarisatie voor De Veiligheidsladder. Hierin geven we een praktische invulling, tips, informatie én huiswerk met als resultaat een O-meting voor het eigen bedrijf. We helpen je met het plan van aanpak om op trede 2 of trede 3 te komen. Daarna bieden we aanvullende diensten. Zo kan de veiligheidscoach je met trainingen helpen de interne organisatie verder te krijgen. Of onze auditoren die de eerste interne audits bij je komen uitvoeren zodat je het daarna zelf kan oppakken.

Dus, wil je snel en goed starten met de veiligheidsladder maar op je eigen wijze? Meld je aan voor de workshop of neem contact op met ben@chimeraprojects.nlmarleen@chimeraprojects.nl  of  angelique@s-a.nl.

*met een LCI waarmee wij samenwerken