Corona protocol werkinstructie personeelsinformatie

corona protocol

 

Ook op zoek naar personeelsinformatie over corona? Zo kwamen wij al wat uitgewerkte informatie tegen die wellicht ook voor jou van toepassing kan zijn.

Let wel op, deze informatie past nooit 100% maar kan een goede opstap zijn om er een eigen informatiestuk van te maken.

Gebruik de informatie als je wilt, voor je zelf, of deel het.

Corona wegtransport Werkinstructie

De opzet lijkt op die vaker gebruikt wordt voor een TRA in VCA.


Corona tracing

Wanneer er een besmetting in het bedrijf is vastgesteld kan met deze instructie een intern onderzoek gedaan worden naar de mate van besmetting en op basis daarvan kunnen eventuele aanvullende maatregelen genomen worden.


Corona protocol werkinstructie dec 2020

Uitgebreide informatie over corona vanuit “veilig samen doorwerken”


Protocol Samen veilig doorwerken

van Arbotechniek en Volandis


kijk ook op veelgestelde vragen corona bedrijven bouw en techniek.

Wij gaan er van uit je hiermee een stapje verder te brengen in de zoektocht.