#Wat is de norm?

Afgelopen weken hebben we een aantal succesvolle transitie certificaties van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 begeleid bij verschillende bedrijven en met verschillende certificerende instanties.

Het was natuurlijk al duidelijk dat bedrijven er niet van uit kunnen gaan dat een bestaand ISO 9001:2008 systeem voldoende is om vanzelfsprekend de transitieaudit door te komen. Er zijn wezenlijk andere normelementen toegevoegd en er is een andere benadering van de onderwerpen. Als voorbeeld de doelstellingen: kon het bedrijf voorheen doelstellingen opnemen die zij belangrijk vonden, in de nieuwe norm moeten de doelstelling aansluiten op de vanuit de contextanalyse gemaakte risicoanalyse.

Opvallend is het verschil van interpretatie van de norm.
Waar de ene CI een uitgebreid bedrijfsprofiel wil zien, ligt bij de andere CI de nadruk op de interne audit van conformiteit met alle normelementen. Ook de gesprekken over de contextanalyse verlopen iedere keer anders. De ene CI-auditor is content met de gekozen methode en de breedte van de onderwerpen, waar de andere CI-auditor zegt de contextanalyse te uitgebreid te vinden en dat het een rol van de CI-auditor is om de breedte van de context met de directie te bespreken. Ook is de vraag al gepasseerd waarom er geen auditplanning van 4 jaar gemaakt is.
In VCA audits blijkt verschillend beoordeeld te worden bijvoorbeeld op de uitvoering van werkplekinspecties.

Wat is de norm? 
Die bepaal je voor een deel zelf wanneer je duidelijk beschrijft wat je doet en waarom je hiervoor gekozen hebt. Zoals het conflict in de vereiste vluchtdeur die met één handeling te openen moet zijn en de verzekeringseis van afgesloten deuren zonder sleutel in het slot.
Waardeer, tot slot, de opmerkingen van de CI-auditor positief, als verbetermogelijkheid voor het bedrijf en leermoment. Maar blijf kritisch en voorkom te administreren omdat de auditor het zo wil. Een Kwaliteitsmanagementsysteem moet passen bij en bijdragen aan uw organisatie, niet belasten.