#Veilig de vrachtwagen in- en uitstappen

Vrachtwagens zijn voorzien van een op- en afstaptrede en handgrepen om op een veilige manier in of uit het voertuig te stappen, en toch gebeuren ongevallen bij het in- of uitstappen.
En letsel op termijn, ontstaan door het uit of van materieel “springen” aan bijvoorbeeld gewrichten.

Ongevallen kunnen vaak eenvoudig voorkomen worden door uit te stappen op een veilige manier.
Dit betekent in elk geval:
• Wacht totdat het voertuig helemaal stil staat voordat je uitstapt.
• Overtuig jezelf en kijk in de spiegels. Controleer de dode hoek.
• Open het portier terwijl je met de andere hand de deurgreep vasthoudt.
• Controleer of de ondergrond, de treeplank of straat, goed vlak is.
• Stap altijd gecontroleerd en rustig uit. Je stapt altijd met het gezicht naar de cabine in en uit.
Je hebt steeds houvast op drie punten en wordt daarom de driepuntmethode genoemd.

De stappen worden hieronder op de foto toegelicht.

De driepuntmethode gaat als volgt.
* Met beide handen houd je de handgrepen vast, terwijl je één voet op een stabiele ondergrond (de treeplank of straat) zet.
Maak hierbij steeds gebruik van de vaste handgrepen van de cabine. Het handvat van de bewegende deur en het stuur bieden géén geschikte steun.
Je stapt dus in met het gezicht gericht naar de cabine en komt achterwaarts uit het voertuig. Kijk even om voordat je (achteruit) weg stapt of er obstakels liggen of een ongelijke ondergrond
is.

Gebruik de veilige manier van uitstappen: de driepuntsmethode.
Andere manieren zoals slechts één hand gebruiken of springen, kunnen gevaarlijk zijn en is het risico op een ongeval of letsel aanzienlijk hoger dan met de driepuntsmethode.
Ook kunnen op termijn klachten ontstaan door herhaalde fysieke belasting bijvoorbeeld van de knieën.