VCA 2017/6 * / ** in 1 dag

Bedrijven met een VCA * of ** managementsysteem  moeten de komende certificatieperiode over naar de nieuwe norm. Wat dat betekent voor de organisatie is afhankelijk van de status van het huidige systeem, betrokkenheid van de directie en de behoefte van de opdrachtgevers.

Maar laten we het niet moeilijker maken; veel bedrijven voeren vaak al veel van de nu gevraagde aanvullende vragen uit, hebben dat alleen niet altijd goed gedocumenteerd. Daarom hebben we voor een aantal aanvullende vragen formats gemaakt waarmee aangetoond kan worden dat veiligheid  binnen het bedrijf daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering is. En daardoor voldoet aan de in de norm gestelde eisen.

De VCA 2017/6.0 norm */ ** uitgewerkt in een eenvoudig bewerkbaar bestand, informatie om de certificerende audit soepel te laten verlopen en met de optie van werkplekinspecties via de telefoon of tablet van de medewerker. Deze module past naadloos in bestaande Chimera® ISO 9001 managementsystemen.

Een kennismakingsgesprek kost niets, en kan op afstand telefonisch, per mail of toch liever met een kop koffie?