Kan een ISO of VCA managementsysteem bijdragen aan de CO2 reductiedoelstellingen van het bedrijf? Jazeker!

Bij de bedrijven die werken met Chimera® zien we dat er steeds meer activiteiten uit managementsystemen intern opgepakt wordt omdat de activiteiten duidelijk uitgelegd worden, de actiepunten eenvoudig opgevolgd kunnen worden en daardoor de bereidheid om bij te dragen aan ISO en/of VCA groter wordt. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van externe adviseurs.

Belangrijkst argument hierin is dat de medewerkers meer inzicht krijgen in de eigen organisatie, hoe bij de andere afdelingen gewerkt wordt en vooral waarom zij dat zo doen. Gezamenlijk kan dan gewerkt worden aan interne verbetervoorstellen die daardoor meer kans van slagen hebben.

Breng hierin ook de CO2 uitstoot van de eigen organisatie in kaart; waar komt onze uitstoot vandaan, wat kunnen wij zelf doen om verbruik terug te brengen en hierdoor een reductie te realiseren? Door de resultaten inzichtelijk te maken komt vaak een interne discussie op gang waardoor niet alleen geld bespaard wordt maar vooral de medewerkers inspireert en weer enthousiast maakt over het bijdragen aan het continue verbeteren van de organisatie én de milieudoelstellingen.

Ook interne audits kunnen steeds vaker door de eigen mensen uitgevoerd en gerapporteerd worden. De externe adviseurs van Chimera Projects BV zijn wel beschikbaar wanneer er vragen zijn en zij kunnen op afstand meekijken in het Chimera® managementsysteem van de opdrachtgevers. Zij komen dan alleen op verzoek van de opdrachtgever voor begeleiding, analyse of andere gesprekken.

De medewerkers gaan ISO en VCA zelfs een beetje leuk vinden, wie had dat gedacht?

Remote auditing; De rapportage wordt op kantoor uitgewerkt en direct in Chimera® opgeslagen.

Wanneer voor de rapportage door de Certificerende instantie (aanvullende) informatie nodig is kan de CI-auditor tijdelijk toegang tot Chimera® krijgen waardoor een extra bezoek aan het bedrijf niet altijd meer noodzakelijk is.

Samengevat voor het bedrijf is dat door het werken met een online managementsysteem de kosten voor externe begeleiding lager kunnen uitvallen, er worden minder kilometers gereden en daardoor de uitstoot van CO2 en fijnstof gereduceerd.

Start ook met Chimera® en verander je denkwijze want de verandering start nu.