BHV & corona

Een van de voordelen van samenwerken met Assyst is dat wij de ontwikkelingen in wet en regelgeving volgen en onze relaties informeren over onderwerpen die van toepassing kunnen zijn op de organisatie. De afgelopen tijd zijn wij vanuit de Arbo-wet onder andere in de branche-RI&E vragen tegengekomen met betrekking tot corona en de inzet van de BHV.

Ook vanuit VCA kunnen er vragen ontstaan over de genomen maatregelen om besmetting te voorkomen. De BHV is meestal niet het eerste waar aan gedacht wordt bij maatregelen en het informeren van de medewerkers.

 

Wij hebben de informatie vertaald in een korte instructie Toolbox BHV en corona 2021 die met de BHV-ers en de medewerkers besproken kan worden.

Voor de medewerkers: afstand houden, ook bij een incident, een ontruiming en de verzamelplaats.

Voor de BHV is met name de andere werkwijze bij een persoonlijk letsel en bij een reanimatie belangrijk.

Wanneer je er een toolbox van maakt zorg dan voor aantoonbare aanwezigheid van de personen met wie dit besproken is en sla dit op bij de toolboxen.

 

Voeg de informatie bij het calamiteitenplan en hang bijvoorbeeld een afdruk op in de kantine.

 

MEI 2021