Workshop “in 3 stappen naar de Veiligheidsladder voor mijn bedrijf” 2 (mei – juli, data en locatie volgen)

Inschrijven

Workshop “in 3 stappen de veiligheidsladder voor mijn bedrijf”

Ga met deze link naar onze uitgebreide informatie over de Veiligheidsladder

 

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw kunnen in aanbestedingen een selectiecriterium op De Veiligheidsladder® opleggen aan de aannemers. Het doel van de Veiligheidsladder in Aanneming, ViA, ook wel Safety Culture Ladder, SCL, is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en daardoor terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als direct gevolg minder incidenten, verzuim en schades.

Voor wie zijn de ochtendsessies Veiligheidsladder?

Voor de personen verantwoordelijk voor veiligheid binnen de organisatie, voor het starten met de ViA, het maken van een 0-meting en het eventuele actieplan. VGM-coördinatoren, SHEQ-medewerkers, KAM coördinatoren, Preventiemedewerker, Management, functionarissen rondom veiligheid en Veiligheidskundigen.Basiskennis van de Veiligheidsladder gewenst.

Om de opdrachten te kunnen maken is een laptop met toegang tot de NEN-tool, ViA Chimera® of een eigen SCL-tool noodzakelijk.

Wat mag je in de ochtendsessies verwachten?

 • Optimaal gebruik van de dag, we starten de workshop om 7.30 u tot 12.00.
 • Begeleiding door ervaren trainers, groepsomvang maximaal 10 deelnemers.
 • Een klein ontbijt wordt verzorgd, koffie, thee en water is aanwezig.
 • Er is een mogelijkheid om na afloop, voor eigen rekening, een lunch te gebruiken.
 • In 3 sessies ontvang je uitleg hoe de veiligheidsladder binnen de eigen organisatie toe te passen en ga je actief aan de slag met praktijkoefeningen.
 • Huiswerkopdrachten, met als resultaat een 0-meting voor de organisatie, aan het einde van de workshop.
 • Informatie hoe een overzicht van de aandachtspunten en actieplan te maken en een grafische rapportage van de status van de hoofdstukken op trede 2 en 3.
 • We bespreken niet de opbouw van de ladder, laddertreden of de norm zelf, er van uit gaand dat dit bij de cursisten bekend is.
De Veiligheidsladder Tool ViA Chimera® optioneel.

ViA Chimera® ?

Voor bedrijven die aan (potentiële) opdrachtgevers willen aantonen dat zij aan de eisen van trede 2 of 3 voldoen maar geen gebruik maken van de NEN tool is een bredere tool ontwikkeld: ViA Chimera®. Dus ook voor ZZP of bedrijven met minder dan 5 medewerkers.

ViA Chimera® is opgebouwd in Microsoft SharePoint, MS 365.

ViA Chimera® bestaat uit 4 onderdelen:

 • de vragenlijst in trede 2 en trede 3.
 • bedrijfseigen documenten m.b.t. de veiligheidsladder en VCA. (max 3 GB)
 • RI&E gegevens.
 • een actiepunten-overzicht waarmee de intern gemaakte afspraken opgevolgd kunnen worden.
Het bedrijf kan met deze tool online samenwerken met de eigen medewerkers of een extern adviseur.
Bij aanbestedingsaanvragen kan de opdrachtgever inzage krijgen in de ViA Chimera® van het bedrijf met een leesbevoegdheid.

Het bedrijf kan met deze tool certificatie aanvragen bij een Ladder Certificerende Instantie, meestal na gunning van een opdracht.

Resultaat

Na het uitwerken van de huiswerkopdrachten en het bespreken van de vervolgstappen heb je een 0-meting met een concreet actieplan en stappenplan om binnen jouw organisatie te werken conform de veiligheidsladder-vereisten.
In het verlengde van de workshop bieden we mogelijkheden voor individuele begeleiding zoals een Coach-de-coach training of een interne audit door een ladder-auditor.

Programma

In verband met beperkende maatregelen rondom corona is een datum voor een bijeenkomst nog niet bekend.

De workshop kan ook in-company afgesproken worden, neem hiervoor contact op met Ben@chimeraprojects.nl .

.. mei  start 7.30u

 1. Management van de Veiligheidsladder t.o.v. andere normen, zoals VCA, gericht op houding en gedrag, veranderen van de mindset van medewerkers in alle lagen van de organisatie.
 2. Veiligheidsladder tool trede 3: (ViA Chimera® optie bij Workshop).
 3. Huiswerkopdracht: invullen van de vragenlijst in de eigen tool, NEN Tool of ViA Chimera® .

  .. juni start 7.30u

 1. Plenair bespreken; Waar loop je tegen aan bij het invullen van de vragenlijst?
 2. Plan van aanpak, de actiepunten en aandachtspunten, hoe nu verder?
 3. Huiswerkopdracht: Audit in de ViA /observatieronde op onderdeel van het actieplan.

.. juni online vragenuurtje

.. juli start 7.30u

 1. Plenair bespreken; Waar loop je tegen aan? Waar sta je nu? De eerste resultaten (audit/ observatieronde)
 2. Hoe maak je je voortgang inzichtelijk?
 3. Gedrag en organisatie, hoe ga je om met weerstanden, onder begeleiding van een ervaren Veiligheidscoach.

Locatie (onder voorbehoud) optie noord Nederland

Brasserie Uilenbosch

Dukaatstraat 21,
4903 RN Oosterhout (Noord-Brabant)

Afrit 17 Oosterhout Zuid, richting 5 eikenweg, 1e rotonde rechtsaf (Volg Oosterhoutse golfclub)

Parkeren na de slagboom is gratis.

Kosten

3 ochtendsessies Workshop “in 3 stappen de Veiligheidsladder voor mijn bedrijf”                    € 695,- excl. BTW per deelnemer
Online tool ViA Chimera® (optioneel) eenmalig                                                                         € 350,- excl. BTW.

Hosting bewerkersaccount ViA Chimera® per maand                                                               €   20,- excl. BTW.

Deelname is definitief na betaling van de factuur.

Wij informeren de deelnemers over ontwikkelingen in relatie tot de workshop en Covid-19.

Op de locatie nemen we maatregelen zoals door de overheid opgelegd; ben je niet fit of ben je aangetoond virusdrager, recent in contact geweest met een persoon met Covid-19 verschijnselen of korter dan 14 dagen terug van vakantie uit een “rood” gebied, blijf dan thuis en geef aan dat je de volgende Workshop wilt bijwonen.
Wanneer door maatregelen van de overheid de geplande training niet kan doorgaan wordt naar een passende oplossing gezocht.
Aanvullende voorwaarden Workshop